Leken förbereds

Magnus vill ha fyra nycklat till i C raden