Bilder från olika tillverkningsskeden

 

bild-15

Oktoberstämman i Uppsala, fr v Jacob Höglund, Bo Nilsson visar harpor